Tashkent, Uzbekistan, Three Ladies Shopping


Tashkent, Uzbekistan, Three Ladies Shopping

Return to Central Asia and Iran 2009