"Evolution"

Polaroid Type 59, 4 1/2 by 3 1/2 inches, 1995

Return to Polaroid Collage